5-7 listopada 2021

30. Memoriał Janiny Wielkoszewskiej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

XXX Memoriał Janiny Wielkoszewskiej rozegrany zostanie w Hali Sportowej, ul. 1-szej Brygady 1

We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach Memoriału Janiny Wielkoszewskiej mają zastosowanie następujące postanowienia regulaminowe:

 • turnieje zostaną rozegrane z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych;
 • obowiązują przepisy MPB 2017 i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS);
 • wprowadza się zakaz blefu otwarciem konwencyjnym;
 • wprowadza się zakaz stosowania otwarć bfefowych (tj. siła poniżej 10PC i mniej niż 4 karty w kolorze otwarcia);
 • karta konwencyjna jest zalecana do ochrony własnych dóbr;
 • pary stosujące systemy sztuczne są zobowiązane posiadać kartę konwencyjną (szczegółowy opis systemu) oraz każdorazowo przed rozpoczęciem licytacji z nową parą poinformować o tym fakcie przeciwników;
 • zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 5 min. przed rozpoczęciem zawodów;
 • obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (w tym e-papierosów) na sali gry;
 • obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych na sali gry;
 • Termin składania odwołań od wyników upływa 10 min. po ich ogłoszeniu.

  PUNKTACJA DŁUGOFALOWA

 • podczas Memoriału prowadzona będzie indywidualna Punktacja Długofalowa PDF;
 • do Punktacji Długofalowej zaliczają się trzy turnieje Memoriałowe;
  • I Memoriałowy turniej par - Cavendish uśredniony (3x10 rozdań) - 05.11.2021r.;
  • Grand Prix Polski Par - II Memoriałowy turniej par - maxy (5x10 rozdań) - 06.11.2021r.;
  • III Memoriałowy turniej par - maxy (3x10 rozdań) - 07.11.2021r.;
 • w turniejach par liczba PDF za I miejsce równa jest liczbie startujących par z obniżką 1 PDF za kolejne miejsca aż do wyczerpania;
 • premia za 5 pierwszych miejsc: +5, +4, +3, +2, +1;
 • w przypadku lokat dzielonych - średnia sumy PDF przysługująca za te lokaty;
 • w klasyfikacji Memoriałowej o wyższym miejscu decyduje:
  • w pierwszej kolejności niższy współczynnik WK zawodnika;
  • w drugiej kolejności mniejsza liczba posiadanych PKL (wrzesień 2021) wg CEZAR-a.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • rozstrzyganie spraw spornych ze względu na charakter należy do:
  • Organizatora Memoriału - w sprawach natury organizacyjnej;
  • Sędziego Głównego - w sprawach natury sportowej i są ostateczne;
 • interpretacja spraw spornych nie objętych powyższym regulaminem należy do Organizatora Memoriału;
 • poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku do celów szroko rozunianej promocji brydża sportowego;
 • Organizator Memoriału zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu.

                                      ORGANIZATOR MEMORIAŁU

                                        SSMBS "BRYDŻ-STAR"