5-7 listopada 2021

30. Memoriał Janiny Wielkoszewskiej

05 listopadaTurniej Par pamięci Mariana Skwirczyńskiego
06 listopadaBUDIMEX Grand Prix Polski Par
07 listopadaTurniej par pamięci Zbigniewa Kułaczkowskiego