4-6 listopada 2022

31. Memoriał Janiny Wielkoszewskiej

04 listopadaTurniej Par pamięci Mariana Skwirczyńskiego
05 listopadaBUDIMEX Grand Prix Polski Par
06 listopadaTurniej par pamięci Zbigniewa Kułaczkowskiego