4-6 listopada 2016

26. Memoriał Janiny Wielkoszewskiej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach Memoriału Janiny Wielkoszewskiej mają zastosowanie następujące postanowienia regulaminowe:

 • w zawodach obowiązuje Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2007, Polityka Systemowa oraz Regulamin Klasyfikacyjny PZBS;
 • wprowadza się zakaz blefowania otwarciem niestandardowym lub silnym otwarciem sztucznym;
 • karta konwencyjna jest zalecana do ochrony własnych dóbr;
 • zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 5 min. przed ich rozpoczęciem;
 • obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu /w tym E-papierosów/ oraz spożywania napojów alkoholowych na sali gry;
 • wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Memoriału rozstrzyga Sędzia Główny.

TURNIEJ TEAMÓW

Memoriałowy Turniej Teamów rozegrany zostanie wg następujących zasad:

 • schemat zawodów: 7 rund x 4 rozdania - 6 rund swiss + 1 runda danish;
 • rozstawień drużyn do pierwszej i kolejnych rund dokona sędzia zawodów;
 • wyniki meczów w VP wyliczane będą wg ułamkowej skali 20:0;
 • w przypadku nieparzystej liczby teamów sędzia może skorygować końcówkę rozstawienia tak, aby uniknąć powtórnego pauzowania przez ten sam team;
 • teamy składają sie z 4-6 zawodników;
 • podstawą do naliczenia PDF-ów będzie rozegranie przez zawodnika minimum 12 rozdań;
 • w przypadku lokat dzielonych /1-2/ o wyższym miejscu teamu decyduje mniejszy sumaryczny wspólczynnik WK zawodników grających w ostatniej rundzie - gdy liczba ta jest równa o kolejności miejsc 1-2 decyduje losowanie.

PUNKTACJA DŁUGOFALOWA

1. Podczas Memoriału prowadzona będzie Indywidualna Punktacja Długofalowa /PDF/.

2. Do Punktacji Długofalowej zaliczają się trzy turnieje MEMORIAŁOWE:

 • I Memoriałowy Turniej Par /cavendish uśredniony/ - 3X10 rozdań;
 • II Memoriałowy Turniej Par /max/ - BUDIMEX Grand Prix Polski Par - 5X10 rozdań;
 • III Memoriałowy Turniej Teamów - 7X4 rozdania.

3. W turniejach par liczba PDF za I miejsce równa jest liczbie startujących par z obniżką o 1 PDF dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za pięć pierwszych miejsc w liczbie: +5, +4, +3, +2, +1. W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty - z zaokrągleniem w górę do całego PDF'a.

4. W turnieju teamów liczba PDF'ów za pierwsze miejsce równa jest dwukrotnej liczbie startujących teamów z obniżką o 4 PDF'y za drugie miejsce, a o 2 PDF'y dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za pięć pierwszych miejsc w liczbie: +5, +4, +3, +2, +1. W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty - z zaokrągleniem w górę do całego PDF'a.

5. W przypadku lokat dzielonych w Punktacji Długofalowej Memoriału o wyższym miejscu decyduje:

 • w pierwszej kolejności niższy współczynnik WK zawodnika;
 • w drugiej kolejności mniejsza liczba posiadanych PKL-i wg CEZARA;
 • w trzeciej kolejności losowanie.


©