Zarząd

Prezes Zarządu

Zygmunt Kondyjowski
tel: +48 502579705
zygmusk@gazeta.pl

Wiceprezes Zarządu

Janusz Linkiewicz
+48 500019770
janusz.linkiewicz@brydz-star.pl

Członek Zarządu

Marek Żakowicz
+48 601936526
marek.zakowicz@brydz-star.pl

Członek Zarządu

Stanisłąw Kamiński
+48 696699311