Zarząd

Członek Zarządu

Zygmunt Kondyjowski
tel: +48 508359666
zygmusk@gazeta.pl

Członek Zarządu

Ryszard Pawłowski
+48 697045820
paryspl@vp.pl