Zarząd

Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Kondyjowski
tel: +48 508359666
zygmusk@gazeta.pl

Członek Zarządu

Marek Żakowicz
+48 601936526
marek@zakowicz.pl