4-6 listopada 2022

31. Memoriał Janiny Wielkoszewskiej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

XXXI Memoriał Janiny Wielkoszewskiej rozegrany zostanie w Hali Sportowej, ul. 1-szej Brygady 1

We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach Memoriału Janiny Wielkoszewskiej mają zastosowanie następujące postanowienia regulaminowe:

 • turnieje zostaną rozegrane z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych;
 • obowiązują przepisy MPB 2017 i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS);
 • wprowadza się zakaz blefu otwarciem konwencyjnym;
 • wprowadza się zakaz stosowania otwarć bfefowych (tj. siła poniżej 10PC i mniej niż 4 karty w kolorze otwarcia);
 • karta konwencyjna jest zalecana do ochrony własnych dóbr;
 • pary stosujące systemy sztuczne są zobowiązane posiadać kartę konwencyjną (szczegółowy opis systemu) oraz każdorazowo przed rozpoczęciem licytacji z nową parą poinformować o tym fakcie przeciwników;
 • zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 5 min. przed rozpoczęciem zawodów;
 • obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (w tym e-papierosów) na sali gry;
 • obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych na sali gry;
 • Termin składania odwołań od wyników upływa 10 min. po ich ogłoszeniu.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • rozstrzyganie spraw spornych ze względu na charakter należy do:
   • Organizatora Memoriału - w sprawach natury organizacyjnej;
   • Sędziego Głównego - w sprawach natury sportowej i są ostateczne;
  • interpretacja spraw spornych nie objętych powyższym regulaminem należy do Organizatora Memoriału;
  • poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku do celów szroko rozunianej promocji brydża sportowego;
  • Organizator Memoriału zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu.

                                       ORGANIZATOR MEMORIAŁU

                                         SSMBS "BRYDŻ-STAR"