5-7 listopada 2021

30. Memoriał Janiny Wielkoszewskiej

Organizator:

Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników

Brydża Sportowego

"Brydż-Star" 

ul. Pierwszej Brygady 1 

73-110 Stargard 

tel./ fax: +48 91 8346632 

e-mail: biuro@brydz-star.pl 

NIP: 8542277423 

Konto: Paribas Bank S.A. 24 1600 1462

0008 5735 9113 0001

Obsada Organizacyjna:

Krzysztof Orzechowski

tel:+48 601794214 

Zygmunt Kondyjowski 

tel: +48 502579705 

Stanisław Kietrys 

tel: +48 695480747 

Witold Mateńko 

tel: +48 508359666 

Ryszard Pawłowski 

tel: +48 697045820

Obsada Sędziowska:

- Sędzia Główny

tel: +48

- z-ca Sędziego Głównego

- z-ca Sędziego Głównego

- Sędzia Techniczny

- Sędzia Sektorowy

- Sędzia Sektorowy

- Sędzia Sektorowy


©